Pomoc Psychologiczna

W naszej Poradni oferujemy profesjonalną pomoc psychologiczną i terapeutyczną. Prowadzimy konsultacje, poradnictwo, psychoterapię oraz coaching.

Konsultacja psychologiczna to wstępna rozmowa z psychologiem lub psychoterapeutą, która dotyczy zgłaszanego problemu i ma na celu określenie możliwych form pomocy czy sposobów rozwiązań problemu. Ma formę jednorazowego spotkania.

Poradnictwo psychologiczne koncentruje się na bieżących problemach osoby zgłaszającej się, często dotyczy jakiś bieżących trudnych sytuacji w relacjach ze światem i sobą. Może być, choć nie musi, wstępem do rozpoczęcia procesu psychoterapii.

Psychoterapia wspiera proces dojrzewania osobowości osoby w niej uczestniczącej. Koncentruje się nie tylko na bieżącej sytuacji, ale z reguły sięga do przyczyn tego stanu.

Wskazaniami do psychoterapii mogą być: niskie poczucie własnej wartości, trudności z funkcjonowaniem w bliskich relacjach, problemy emocjonalne, stany lękowe, nerwice, depresja, brak satysfakcji z życia, poczucie braku sensu życia, doświadczenie samotności, straty, raniące lub traumatyczne doświadczenia rodzinne, problemy psychosomatyczne, uzależnienia.

Prowadzimy psychoterapię indywidualną krótkoterminową i długoterminową.

W przyszłości planujemy prowadzenie również psychoterapii grupowej.

CENNIK

pierwsza konsultacja/porada psychologa 50 zł, kolejna 100 zł

terapia indywidualna 100 zł/ sesja 50 minut

terapia par 140 zł/ sesja 80 minut

psychiatra: pierwsza wizyta 180 zł (90 minut), kolejna 130 zł (45 minut)

coaching: I spotkanie 120 zł (75 minut), kolejne 100 zł (60 minut)

Istnieje możliwość BEZPŁATNYCH konsultacji u każdego specjalisty, decyzja o przyjęciu na zasadach pro bono (praca wolontaryjna) jest w gestii zespołu. 

 

Na spotkanie należy umówić się przez sekretariat, mailowo lub telefonicznie.

 

Plan Dyżurów Sekretariatu: UWAGA !!! w okresie wakacyjnym (lipiec i sierpień) poniedziałek, środa 16.30-18.30 , piątek 10.00-12.00

Godziny przyjęć specjalistów:

mgr psychologii Katarzyna Dobryniewska (konsultacje, terapia indywidualna) - czwartki 9.30 - 13.30 , poniedziałki godz. 16.00 - 20.00

mgr psychologii Jolanta Prajs (konsultacje, terapia indywidualna i par) - wtorki 15.00 -20.00, środy 16.30 - 20.00, piątki 9.00-13.00

mgr psychologii Katarzyna Dolecka (doradztwo i konsultacje dla rodziców, dzieci i młodzieży) - pierwsza i trzecia środa miesiąca, godz. 17.00 - 19.00

mgr psychologii Magdalena Tokłowicz (konsultacje, terapia indywidualna) - poniedziałki godz. 14.00 - 18.00

dr n.med. spec. psychiatra Wojciech Żak (konsultacje) - wtorek 8.00- 13.00, środa 12.00 -15.00

mgr psychologii, coach Anna Wieradzka- Pilarczyk (coaching czyli integralne towarzyszenie osobie) wtorki: 16.30-18.30 czwartki 11.00-13.00