Pomoc Psychologiczna

W naszej Poradni oferujemy profesjonalną pomoc psychologiczną i terapeutyczną. Prowadzimy konsultacje, poradnictwo, psychoterapię oraz coaching.

 

Konsultacja psychologiczna to wstępna rozmowa z psychologiem lub psychoterapeutą, która dotyczy zgłaszanego problemu i ma na celu określenie możliwych form pomocy czy sposobów rozwiązań problemu. Ma formę jednorazowego spotkania.

 

Poradnictwo psychologiczne koncentruje się na bieżących problemach osoby zgłaszającej się, często dotyczy jakiś bieżących trudnych sytuacji w relacjach ze światem i sobą. Może być, choć nie musi, wstępem do rozpoczęcia procesu psychoterapii.

 

Psychoterapia wspiera proces dojrzewania osobowości osoby w niej uczestniczącej. Koncentruje się nie tylko na bieżącej sytuacji, ale z reguły sięga do przyczyn tego stanu.

Wskazaniami do psychoterapii mogą być: niskie poczucie własnej wartości, trudności z funkcjonowaniem w bliskich relacjach, problemy emocjonalne, stany lękowe, nerwice, depresja, brak satysfakcji z życia, poczucie braku sensu życia, doświadczenie samotności, straty, raniące lub traumatyczne doświadczenia rodzinne, problemy psychosomatyczne, uzależnienia.

Prowadzimy psychoterapię indywidualną krótkoterminową i długoterminową.

W przyszłości planujemy prowadzenie również psychoterapii grupowej.

 

Coaching to wyprawa w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania o własne życiowe plany i cele, o sposoby budowania relacji, czy naukę i rozwijanie potrzebnych kompetencji. Coaching, rozumiany jako INTEGRALNE TOWARZYSZENIE OSOBIE, rozwija i zmienia całego człowieka, w zależności od tego, co dla niego aktualnie ważne, zrzucenie kilogramów, napisanie pracy magisterskiej, wybór drogi życiowej, rozwój życia duchowego. Coaching jest dla odważnych, którzy nie boją się wyzwań i zmian, którzy chcą żyć bardziej, mocniej i piękniej.

 

CENNIK

pierwsza konsultacja/porada psychologa 50 zł, kolejna 90 zł

terapia indywidualna 90 zł/ sesja 50 minut

terapia par 130 zł/ sesja 80 minut

konsultacja/wizyta psychiatra 125 zł

coaching: I spotkanie 120 zł (75 minut), kolejne 100 zł (60 minut)

 

Na spotkanie należy umówić się przez sekretariat, mailowo lub telefonicznie.

Istnieje możliwość bezpłatnych konsultacji u każdego specjalisty, decyzja o przyjęciu na zasadach pro bono (praca wolontaryjna) jest w gestii zespołu.

Plan Dyżurów Sekretariatu: poniedziałek, wtorek, środa 16.30-18.30 , czwartek 11.00-13.00, piątek 10.00-12.00

 

Godziny przyjęć specjalistów:

mgr psychologii Katarzyna Dobryniewska (konsultacje, terapia indywidualna) - czwartki 9.30 - 13.30 , poniedziałki co drugi tydzień  godz. 16.00 - 20.00

mgr psychologii Jolanta Prajs (konsultacje, terapia indywidualna i par)- wtorki 16.30 -20.00, środy 16.30 - 20.00

mgr psychologii Katarzyna Dolecka (doradztwo i konsultacje dla rodziców, dzieci i młodzieży) - pierwsza i trzecia środa miesiąca, godz. 17.00 - 19.00

dr n.med. spec. psychiatra Wojciech Żak (konsultacje) -wtorek 8.00- 13.00, środa 12.00 -15.00, czwartek 8.00 -11.00

mgr psychologii, coach Anna Wieradzka- Pilarczyk (coaching czyli integralne towarzyszenie osobie) wtorki: 16.30-18.30 czwartki 11.00-13.00