Grupy rozwoju

SPOTKANIA KREATYWNE  - radość wspólnego tworzenia
Na spotkania zapraszamy wszystkich, którzy lubią prace manualne, którym  radość sprawia tworzenie, którzy chcą spędzić czas w miłym towarzystwie i...
Grupa wsparcia dla osób zagrożonych wypaleniem zawodowym
Zapraszamy osoby, które ze względu na wykonywany zawód są szczególnie narażone na wypalenie zawodowe (nauczyciele, pielęgniarki, lekarze,...