Trening komunikacji

Trening Komunukacji 22 maja 2010


Propozycja zorganizowania w Jezuickim Ośrodku Kultury i Rozwoju w Poznaniu "TRENINGU KOMUNIKACJI" wynika z przekonania, że umiejętność dobrego porozumiewania się jest niezwykle istotna w budowaniu satysfakcjonujących relacji z innymi oraz że podobnie, jak każdą inną umiejętność, można ją doskonalić, rozwijać, "trenować".

 

Przekonanie to kształtowało się i umacniało również w wieloletnim doświadczeniu twórcy autorskiego programu treningu i jego prowadzącego - Wojciecha Żaka, i to zarówno zawodowym (lekarz i psycholog, nauczyciel akademicki i psychoterapeuta), jak i osobistym (ojciec trójki dzieci) i wspólnotowym (od ponad 20 lat związany ze wspólnotami neokatechumenalnymi). Główną inspiracją - "osią programową" treningu, jest sekret "powodzenia w miłości"  przechowany w tradycji judeochrześcijańskiej, wskazujący na prymat i kluczowe znaczenie uważnego słuchania w budowaniu intymnych więzi zarówno z Bogiem, jak i ludźmi ("Pierwsze jest słuchaj..." - Mk 12,29). Proponowany trening będzie więc przede wszystkim okazją doskonalenia umiejętności słuchania, by być bliżej Boga, siebie i innych.

Czas : 9.00 do 17.30 - 10 godzin akademickich (5 sesji po ok. 90 minut) +

liczba uczestnków - max 15 osób, koszt warsztatu : 100 zł, konieczne zapisy:


Warsztaty odbędą się w sali przy kościele o. Jezuitów, wejście od ul. Dominikańskiej 8.