Misja

Misja Fundacji

Misją Fundacji Jezuickiego Ośrodka Kultury i Rozwoju "Vinea" jest:

  1. podejmowanie wszelkiego rodzaju działań służących ochronie zabytkowego charakteru tego zespołu klasztornego;
  2. działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony i promocji dóbr kultury i tradycji oraz ochrony dziedzictwa narodowego;
  3. działania edukacyjne, promujące rozwój społeczny i integracyjny społeczeństwa;
  4. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej
  5. wspieranie integralnego rozwoju osoby ludzkiej poprzez formację psychologiczną i duchową osób świeckich (wierzących i niewierzących) oraz osób konsekrowanych poprzez udzielanie pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i duchowej

Fundacja Jezuickiego Ośrodka Kultury i Rozwoju VINEA

ul. Szewska 18, 61-760 Poznań 
numer konta: 25 1140 2017 0000 4002 1145 4446

Administrator Ochrony Danych Osobowych: rodo@vinea.org.pl

Poradnia VINEA

ul. Szewska 18A, 61-760 Poznań

poradnia@vinea.org.pl

SEKRETARIAT CZYNNY:
poniedziałek - piątek godz. 12:30 - 16:30
tel. 797 907 154

Dane rejestrowe

NIP: 7781469674

REGON: 301366142

KRS: 0000348563

© Fundacja Vinea - pomoc psychologiczna Poznań 2020
Wdrożenie i opieka: Joomla Solmedia.pl

Wesprzyj nas