Pomoc Psychologiczna

W naszej Poradni oferujemy profesjonalną pomoc psychologiczną i terapeutyczną. Prowadzimy konsultacje, poradnictwo, psychoterapię oraz coaching.

Konsultacja psychologiczna to wstępna rozmowa z psychologiem lub psychoterapeutą, która dotyczy zgłaszanego problemu i ma na celu określenie możliwych form pomocy czy sposobów rozwiązań problemu. Ma formę jednorazowego spotkania.

Poradnictwo psychologiczne koncentruje się na bieżących problemach osoby zgłaszającej się, często dotyczy jakiś bieżących trudnych sytuacji w relacjach ze światem i sobą. Może być, choć nie musi, wstępem do rozpoczęcia procesu psychoterapii.

Psychoterapia wspiera proces dojrzewania osobowości osoby w niej uczestniczącej. Koncentruje się nie tylko na bieżącej sytuacji, ale z reguły sięga do przyczyn tego stanu.

Wskazaniami do psychoterapii mogą być: niskie poczucie własnej wartości, trudności z funkcjonowaniem w bliskich relacjach, problemy emocjonalne, stany lękowe, nerwice, depresja, brak satysfakcji z życia, poczucie braku sensu życia, doświadczenie samotności, straty, raniące lub traumatyczne doświadczenia rodzinne, problemy psychosomatyczne, uzależnienia.

Prowadzimy psychoterapię indywidualną krótkoterminową i długoterminową.

W przyszłości planujemy prowadzenie również psychoterapii grupowej.

CENNIK

konsultacja, poradnictwo psychologiczne 100 zł
 

terapia indywidualna 100 zł/ sesja 50 minut

terapia par 140 zł/ sesja 50 minut

psychiatra: pierwsza wizyta 180 zł (90 minut), kolejna 130 zł (45 minut)

coaching: I spotkanie 120 zł (75 minut), kolejne 100 zł (60 minut)

Istnieje możliwość BEZPŁATNYCH konsultacji u każdego specjalisty, decyzja o przyjęciu na zasadach pro bono (praca wolontaryjna) jest w gestii zespołu.W przypadku konieczności odwołania umówionej wizyty prosimy o poinformowanie sekretariatu lub terapeuty najpóźniej 24 godziny przed planowanym terminem. W przypadku braku informacji wizyta jest płatna zgodnie z cennikiem.

Na spotkanie należy umówić się przez sekretariat (osobiście lub telefonicznie).

 

SEKRETARIAT CZYNNY :

  • poniedziałek - czwartek godz. 12:30 - 18:30
  • piątek godz. 12:30 - 16:30

Godziny przyjęć specjalistów w zakładce Zespół

Share