Pomoc Psychologiczna

W naszej Poradni oferujemy profesjonalną pomoc psychologiczną i terapeutyczną. Prowadzimy konsultacje, poradnictwo, psychoterapię oraz coaching.

Konsultacja psychologiczna to wstępna rozmowa z psychologiem lub psychoterapeutą, która dotyczy zgłaszanego problemu i ma na celu określenie możliwych form pomocy czy sposobów rozwiązań problemu. Ma formę jednorazowego spotkania.

Poradnictwo psychologiczne koncentruje się na bieżących problemach osoby zgłaszającej się, często dotyczy jakiś bieżących trudnych sytuacji w relacjach ze światem i sobą. Może być, choć nie musi, wstępem do rozpoczęcia procesu psychoterapii.

Psychoterapia wspiera proces dojrzewania osobowości osoby w niej uczestniczącej. Koncentruje się nie tylko na bieżącej sytuacji, ale z reguły sięga do przyczyn tego stanu.

Wskazaniami do psychoterapii mogą być: niskie poczucie własnej wartości, trudności z funkcjonowaniem w bliskich relacjach, problemy emocjonalne, stany lękowe, nerwice, depresja, brak satysfakcji z życia, poczucie braku sensu życia, doświadczenie samotności, straty, raniące lub traumatyczne doświadczenia rodzinne, problemy psychosomatyczne, uzależnienia.

Prowadzimy psychoterapię indywidualną krótkoterminową i długoterminową.

W przyszłości planujemy prowadzenie również psychoterapii grupowej.

CENNIK

konsultacja, poradnictwo psychologiczne 110 zł
 

terapia indywidualna 110 zł/ sesja 50 minut

terapia par 150 zł/ sesja 50 minut

psychiatra: pierwsza wizyta 180 zł (90 minut), kolejna 130 zł (45 minut)

 

Istnieje możliwość BEZPŁATNYCH konsultacji u każdego specjalisty, decyzja o przyjęciu na zasadach pro bono (praca wolontaryjna) jest w gestii zespołu.

 

Na spotkanie należy umówić się przez sekretariat (osobiście lub telefonicznie).

 

W przypadku konieczności odwołania umówionej wizyty prosimy o poinformowanie sekretariatu lub terapeuty najpóźniej 24 godziny przed planowanym terminem.

W przypadku braku informacji wizyta jest płatna zgodnie z cennikiem.

 

SEKRETARIAT CZYNNY :

  • poniedziałek - piątek 12:30 - 16:30

  

Godziny przyjęć specjalistów w zakładce Zespół

 

SŁOWNIK POJĘĆ (kto jest kim):

 

PSYCHOLOG - absolwent magisterskich studiów psychologicznych, zajmuje się diagnozą psychologiczną, udzielaniem wsparcia oraz porad psychologicznych (w problemach życia codziennego).

PSYCHOTERAPEUTA - absolwent specjalistycznego podyplomowego szkolenia w psychoterapii, trwającego minimum 4 lata, towarzyszy w procesie zmian i rozwoju osobowego, pomaga poznać i zrozumieć siebie.

PSYCHOTERAPEUTA W TRAKCIE SZKOLENIA - uczestnik specjalistycznego podyplomowego szkolenia w psychoterapii, trwającego minimum 4 lata, jest uprawniony do prowadzenia psychoterapii na podstawie rekomendacji ze szkoły psychoterapeutycznej.

TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ - osoba, która ukończyła szkolenie w zakresie psychoterapii uzależnień, jest uprawniona do pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi na podstawie odpowiedniego certyfikatu.

PSYCHIATRA - absolwent studiów medycznych posiadający specjalizację z psychiatrii, stawia diagnozę, w razie potrzeby zaleca odpowiednie środki farmakologiczne.

Share