Wydrukuj tę stronę

Droga Eliasza przez kryzys - BIBLIODRAMA

eliasz

Termin: 22.04.2017
Opis: Bibliodrama, poprzez wchodzenie w rolę wybranych postaci biblijnych, stwarza okazję do pogłębionego spotkania z samym sobą, z innymi ludźmi oraz ze Słowem Bożym. Dużą rolę w tej metodzie odgrywa wyobraźnia. Uczestnicy warsztatu będą mieli okazję przyjrzeć się drodze starotestamentowego proroka Eliasza, który przechodził różne etapy kryzysu życiowego. Zapraszamy wszystkie osoby, które poszukują odpowiedzi na pytania: Jak trudne doświadczenia przemieniają człowieka? Czym jest kryzys życiowy i jaki jest jego sens? Na czym można się oprzeć w sytuacji kryzysu?

Czas trwania: 9.00 - 15.00
Koszt uczestnictwa: 80 zł od osoby

Prowadzący:
dr Anna Słysz - psycholog, psychoterapeutka Gestalt,
mgr Renata Zakęs - pedagog pracy i zarządzania zasobami ludzkimi, opiekun osób niepełnosprawnych