Wydrukuj tę stronę

Pierwsza pomoc - kurs z fantomami

pierwsza pomoc1Termin: 10 lutego 2018

 ZAGADNIENIA: 

 • motywacja do udzielania pierwszej pomocy, aspekty prawne pierwszej pomocy
 • podstawy fizjologii człowieka, łańcuch przeżycia
 • bezpieczeństwo własne, ezpieczeństwo na miejscu zdarzenia
 • prawidłowe wezwanie pomocy, kontrola czynności życiowych
 • postępowanie z osobą nieprzytomną
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa u osób dorosłych
 • zachłyśnięcia, stany zagrożenia życia
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dzieci i niemowląt
 • budowa i zastosowanie defibrylatora AED
 • utrata przytomności, omdlenie i zaburzenia świadomości
 • zadławienie, rany, krwotoki
 • złamania, zwichnięcia skręcenia
 • urazy kręgosłupa i rdzenia kręgowego
 • oparzenia: termiczne i chemiczne
 • porażenie prądem elektrycznym
 • odmrożenia, hipotermia, udar cieplny, wstrząs
 • zatrucia pożywieniem, środkami chemicznymi, lekami
 • nagłe zachorowania(zawał serca, udar mózgu)
 • drgawki, podtopienia
 • ukąszenia, użądlenia, pogryzienia

 

czas trwania: 9.00 - 18.00 ( z godzinną przerwą)

prowadzi Marcin Matłoka - ratownik medyczny

koszt 50 złotych, ilość miejsc ograniczona. Możliwość otrzymania zaświadczenia o udziale w warsztatach.